Miesto školenia

IT školenia prebiehajú v priestoroch spoločnosti IT Education s.r.o. v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste 53. V prípade firemných školení je možné školenie realizovať priamo v priestoroch spoločnosti.